Pagasimbahon Ka

by: Jerome Suson

 D            G                  D
Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan

D                              G           D 
Ikaw ang Dios nagbuhat sa kalibutan
                G                 A
Ikaw ang Dios nga nagbuhat
          F#m            Bm
sa tanang may kinabuhi
     E                                       C-A
Aron nga magtagad sa Imong Ngalan

Koro:
  D                                           G
Pagasimbahon, Pagasimbahon Ka
  D                                           G
Dios nga Gamhanan, Pagasimbahon Ka
   D                                G
Pagaawitan, Pagaawitan Ka
  D                                             G
Dios nga Balaan, Pagasimbahon Ka


D            G                  D
Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan

D                              G           D 
Ikaw ang Dios nagbuhat sa kalibutan
                G                 A
Ikaw ang Dios nga nagbuhat
          F#m            Bm
sa tanang may kinabuhi
                                           C-A
Aron nga magadayeg sa Imong Ngalan